LO svikter fattige arbeidere

USOLIDARISK: LO-sekretær Trude Tinnlund mener at bare fagorganiserte skal få fri rettshjelp til lønnsinndrivelse. Dette rammer de som tjener minst, skriver forfatteren. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN John Trygve Tollefsen

Loven om fri rettshjelp regulerer hvem som kan få gratis juridisk bistand, og hvilke saker man kan få bistand for. Noen saker er behovsprøvd – det vil si at du må tjene under en viss sum for å få gratis juridisk bistand av advokat. Loven opererer med en inntektsgrense som er henholdsvis 249.000 kroner for single og 369.000 kroner for samboere eller gifte personer. Per dags dato får du ikke gratis hjelp til lønnsinndrivelse – det vil si juridisk bistand for å få arbeidsgiver til å betale deg lønnen du har krav på.

Debatt