Den dårligste løsningen

HØR ETTER, SANNER: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mottok i mars Nordahl-utvalgets rapport om spesialundervisning. Den kritiseres her av tre professorer i spesialpedagogikk. FOTO: LISE ÅSERUD, NTB SCANPIX Åserud, Lise

4. mars i år leverte en ekspertgruppe ledet av professor Thomas Nordahl en rapport med tittelen «Inkluderende fellesskap for barn og unge» til kunnskaps- og integreringsministeren. Det mest oppsiktsvekkende i rapporten er at det foreslås at retten til spesialundervisning skal opphøre. Rapporten er nå ute på høring.

Debatt