Knute på DNA-tråden

CELLER OG GENER: En ny DNA-struktur er for første gang oppdaget inne i menneskeceller. Dette er en «DNA-knute», som har fått navnet i-motif, og som tidligere har blitt observert og studert kun i laboratorier. Strukturen ser ikke ut til å være varig, den oppstår og forsvinner, spesielt i deler av genomet som har med kontroll av gener å gjøre. Dr. Mahdi Zerati ved Garvan-instituttet i Australia, der oppdagelsen ble gjort, mener i-motif har som funksjon å bestemme om et gen skal være aktivt eller ikke, melder Nature Chemistry. BV

Viten