Boring i gytefelt?

Frilegg: Tobis

Regjeringen gir Statoil tillatelse til å bore i gytefeltet for tobis på Vikingbanken. Alle fiskeri- og miljøfaglige organisasjoner som har uttalt seg, har protestert mot å la Statoil bore ned i sanden der den vesle tobisen lever deler av livet sitt. Den kommer opp i de frie vannmassene for å spise plankton og gyte. Da er den utsatt for fiskere i Nordsjøen som har redusert bestanden betraktelig siden 1970-årene.

Debatt