Lønnsomme investeringer i vannkraft

Asle Strand og Audun Kolstad Wiig fra KS Bedrift hevder i Klassekampen 21. oktober at regjeringen øker skattetrykket på energibransjen. Ifølge KS Bedrift vil skatteforslaget i statsbudsjettet gjøre kraftinvesteringer mindre lønnsomme. KS Bedrift mener at forslaget står i sterk kontrast til Energimeldingen, og at det motarbeider det grønne skiftet.

Debatt