Godlynt: Det er en misforståelse å tro at bare den negative samfunnskritikken har politisk brodd.

Skandinavisk filantropi

Illustrasjon: Stian Hole

Når så du sist et digert medieoppslag om hvor godt det norske velferdssystemet fungerer? Sakene florerer om sykehuskøer og urimelige tolkninger av NAV-forskrifter, og Carl I. Hagen er fortørnet over at eldreomsorgen ikke behandler bestemor som konsument. «I nødens stund fikk vi kompetent hjelp i alle ledd», derimot – den overskriften ser vi sjelden. Med romantittelen «Norsk sokkel» peker Heidi Linde både på fundamentet for våre gode, trygge liv – samt på det som, i hvert fall delvis, finansierer denne velferdsstaten.

Bokmagasinet