En revolusjon: Nyliberalismen forutsetter en sterk stat som aktivt underordner stadig flere områder markedets logikk. Det er en fare for demokratiet.

Folkets styre

Demokrati: Akropolis malt av Leo von Klenze, 1846. © Illustrasjon: Neue Pinakothek/Wikicommons

Stadig flere i både politikk og akademia hevder at begrepet «nyliberalisme» er lite annet enn et dårlig definert skjellsord venstresida bruker om alt de ikke liker. En av fordelene med Wendy Browns nye bok «Undoing the Demos» er ikke bare at den forklarer hennes syn på hva nyliberalisme er, men også at denne analysen peker på hvilket usedvanlig omfattende fenomen vi her snakker om, noe som i sin tur forklarer hvorfor så mange har slitt med å definere og å «få has på» hva nyliberalisme egentlig innebærer.

Bokmagasinet