Norges fangst av vågehval er etisk, økonomisk og miljømessig uholdbar. Hvor lenge vil vi fortsette?

Fiskeri­mi­nis­terens hykleri

Skadedyr? Det er ikke rart at hvalfangere mener at hvalen er et skadedyr som må reduseres av hensyn til fiskeindustrien. Men at havforskningsinstituttet og fiskriministeren mener det samme er mer enn merkelig, skriver Mikkel Seeberg. Vågehvalfangst sommeren 1993. Foto: Ingeborg Hauglid, NTB scanpix

Havforskningsinstituttet skriver på sin hjemmeside at en bærekraftig bestand av vågehval utgjør 60 prosent av dagens bestand. Hva slags natursyn er det som ligger bak en slik forvaltningspolitikk? Estimatet kan ikke handle om havet og hvalens synergi, men utelukkende om hvalen som bærekraftig ressurs i form av biff.

Kronikk