Mange store stader står på svak grunn.

Huset ved myra

Stadnamn sluttar aldri å fascinera, det er alltid aktualitetar blant dei. Ta berre desse to – Brussel og Nobel. Av velkjende grunnar har begge vore mykje framme i det siste.

Innenriks