Den egentlige gullalder

Fredelig sameksistens mellom jøder, kristne og muslimer er mulig. Verden har sett det før, i middelalderens al-Andalus.

I spanske lærerbøker regner man den spanske gullalderen, på spansk kalt «siglo de oro», til de 16. og 17. århundrer. Det stemmer dårlig med virkeligheten, mener Knut Aukrust og Dorte Skulstad ved Universitetet i Oslo. I boka «Spansk gullalder - arven fra muslimer og jøder» trekker de fram en annen epoke i spansk historie. De mener det var årene mellom 711 og 1492 som utgjorde den egentlige spanske gullalderen. Gjennom nesten 800 år var størsteparten av den iberiske halvøya, som i dag utgjør Spania og Portugal, under muslimsk kontroll, under navnet al-Andalus.

Kultur