Gullkalven som forsvant

Forlagene taper penger med den nye bokavtalen – det har mye med bokklubbene å gjøre.

«Jeg for min del er av den overbevisning at Bokklubben Nye Bøker bør nedlegges. Den er en trussel mot den livskraftige radikale litteraturen så vel som mot venstresidas fornuft.» Ordene tilhører Dag Solstad. 24 år før han selv opptrer i en tv-reklame for Bokklubben uttalte han seg sterkt kritisk til Bokklubbens markedsmakt. På et tidspunkt hadde Bokklubben (tidligere De norske Bokklubbene) 70 prosent av det skjønnlitterære markedet. Omsetningen av norsk samtidslitteratur har tidvis vært 50 prosent høyere enn i Danmark, som ikke har hatt bokklubbsystem som vårt.

Kultur