Hva mener vi når vi mener noe?

I en kommentar her i avisa 25. februar problematiserer Bjørgulv Braanen en del av de ytringer som kommer fra skeptikere til krigsmotstanden. Braanen tegner opp et bredt lerret der utenriks- og statsministerens vage og vaklende politikk kobles opp mot Jan Zahl og mine kritiske bemerkninger om krigsmotstanden.

Innenriks