Svak kritikk mot næringsliv i krig

FN: Norge setter fokus på finansiering av konflikter, men lar de multinasjonale selskapene slippe billig.

The International Peace Academy og Fafo holdt mandag et seminar i New York for å belyse de økonomiske drivkreftene bak krig og konflikter. Siktemålet var blant annet å definere hvilken rolle FN kan spille i forhold til dette problemområdet. En omfattende dokumentasjon vedrørende handel med diamanter, tømmer og olje ble lagt fram, et resultat av et større prosjekt i Fafo. Seminaret var sponset av Norge i sammenheng med Norges presidentskap i FNs sikkerhetsråd. Den britiske organisasjonen Global Witness presenterte sin nyeste rapport om den angolanske oljeindustriens betydning for borgerkrigen i landet. Rapporten påpeker at store deler av de inntektene landets myndigheter har fått fra oljen, har forsvunnet ut igjen uten kontroll. Problemet er at de utenlandske oljeselskapene ikke ønsker å opplyse hvor mye de faktisk betaler i skatter og avgifter til myndighetene.

Utenriks