Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvordan vil det globale utslippsbudsjettet for CO₂ se ut med et prinsipp om rettferdighet i bunn?

Rettferdig klima­politikk

GOD TID: Med dagens fossilforbruk ville Norge ha svidd av sin andel av en forsvarlig CO₂-kvote om fire år; USA ville ha nådd taket til neste år. Tanzania med sitt lave forbruk har 182 år til på seg. Her ser vi sauegjetere nær landsbyen Loibor Siret i nordre Tanzania. Foto: Jerome Delay, NTB/AP

Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) publiserte ganske nylig en klima­rapport der noen av følgene av den globale temperaturstigningen regnes opp. Det omfatter blant annet ekstremvær med alvorlig tørke og omfattende skogbranner i noen regioner, flom og flomskader i andre regioner, stigende havnivå, avlingssvikt, mangel på ferskvann og økende matvaresikkerhet. De legger vekt på at mens klimaskadene i stor grad rammer fattige mennesker i det globale sør, blir denne endringen først og fremst skapt av CO₂-utslippene i det rike nord.