Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Manglede ordforråd tvinger barn til språklig kreativitet.

Språk i vekst

Det er en godt etablert sannhet at små barn snakker søtt. Men det er ikke bare uttaleforenklinger som otolade eller tloll, eller søte misforståelser som kaffebane (‘T-bane’) som kjennetegner barnespråk. Barn benytter seg av en rekke kreative strategier for å få uttrykt seg til tross for et begrensa ordforråd.