Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Turismen

Kvar by med respekt for seg sjølv har eit rotteproblem. I New York er rottetsaren Kathleen Corradi på saka og leier ein tverrfagleg innsats for å få bukt på problemet, og ein kan til dømes få bøter for å ha bosspann utan lås på. Bergen har et forbod mot å mate dyr i bykjernen. Haldningsskapande tiltak er sjølvsagt viktige, så Bergen har snakkande bosspann for at folk skal kaste matavfallet der, og i New York held dei gratis kurs om korleis nabolag kan handtere rotteproblema.