Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Dagens strategi mot arbeidslivskriminalitet har ein vesentlig mangel: Ein trygg veg ut for utnytta arbeidstakarar.

Ein exit-strategi for utnytting

illustrasjon: knut løvås, knutlvas@gmail.com

Ein viktig del av strategien mot arbeidslivskriminalitet (akrim) er retta mot «sentrale trugselaktørar». Kapasiteten til å drive akrim skal reduserast. Dette skal skje «ressursøkonomisk» ved at ein bruker dei mest effektive metodane. Det er mykje arbeid med å føre prov for retten for å få desse aktørane dømt, så ein prøver heller å hindre dei i å få jobbar, slå bedriftene konkurs, haldningskampanjar mot svart arbeid eller informasjon om arbeidslivet reglar retta mot utanlandske arbeidstakarar.