Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Verdt å vite

Dolkhaler er en type krabbe som gjenkjennes for sitt store runde panser og lange spisse «hale». Dolkhaler er utrydningstrua, men viktig for legemiddelindustrien da blodet deres kan avdekke endotoksiner (bakteriegift) i vaksiner under produksjon. Til tross for at dette dyrebare blodet er blått, holder ingen dolkhaler skattefinansierte arveprivilegier, heller ikke nyttårstaler (så vidt vi vet). MLN