Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Økt pensjonsalder, redusert arbeidsuke

Regjeringa har levert fra seg en Stortingsmelding som innebærer at alderspensjonsgrensene heves, i takt med forventa økt, gjennomsnittlig levealder. Forslaget har brei oppslutning på Stortinget. Det begrunnes med at levealdersjusteringene gir for lav årlig pensjon. Økt pensjonsalder er eneste mulige svar på dette, ifølge regjeringa. LO godtar forslaget, forutsatt at det finnes en særordning for «sliterne».