Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vestlandet treng 40 milliardar kroner, men må bestemme seg for kva dei skal bruke dei på. Byrådet arbeider for bru over Bjørnafjorden, trass i at bystyret har bede dei jobbe for veg og jernbane til Voss.

Siglar sin eigen sjø

Ikkje over Mjøsa, men Bjørnafjorden: Hordfast er eit fjordkryssingsprosjekt sør for Bergen, som Bergen ikkje vil prioritere. Eller vil dei? Byrådet jobbar i alle fall for det, i motsetnad til kva bystyret har bede dei om. Her er MF «Flatøy» på veg ut frå Sandvikvåg, ei ferje som Hordfast vil erstatte. Foto: Tom Henning Bratlie

Det tek tid å få bygd ting i Noreg. Først må ein samle støtte for prosjektet sitt. Om ein har ein tunnel ein treng i Sogn, må ein få med seg politikarar i heile regionen. Politikarar i Sunnfjord må tenkje at om vi støttar denne tunnelen, får vi nok med oss sogningane når vi kjempar for ei bru i framtida.