Du kan bla til neste sideBla med piltastene

På ti år er omvendt voldsalarm blitt innvilget 105 ganger. Politiet og påtalemyndighetene har tolket loven strengere enn det som var intensjonen, ifølge forsker Jane Dullum.

– Loven er blitt tolket strengt

Effektivt: Jane Dullum har forsket på omvendt voldsalarm. Hun sier at det er et inngripende, men effektivt beskyttelsestiltak.

Det er mer enn 20 år siden Kvinnevoldsutvalget foreslo omvendt voldsalarm. Ti år seinere, i 2013, trådte loven i kraft. Siden 2013 har domstolene i 105 saker ilagt en volds­utøver omvendt voldsalarm.