Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hva innebærer det at Den norske kirke bidrar til et forsont samfunn? Ta kyrieropet på samisk.

Skap et større vi!

FOR LIKEVERD: Her fra framleggelsen av Sannhet- og forsoningskommisjonens rapport på Nationaltheateret. Foto: Hanna Johre / NTB

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport er forbilledlig sober og jordnær når den beskriver hva et forsont samfunn innebærer: Et mer forsont samfunn betyr mer likeverd, det vil si en likere fordeling av makt og likere tilgang på materielle og immaterielle ressurser mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. Spørsmålet blir da: Hvordan kan Den norske kirke og institusjoner med tilknytning til kirken bidra til mer likeverd mellom majoritetsbefolkningen og kvener, skogfinner og samer?