Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Eit dykk ned i etymologien syner både nyansar og konfliktlinjer.

Midtausten

Er Gaza eit hebraisk namn? Eller palestinsk (arabisk)? Ingen av delane. Hebraisk og arabisk er innvandrarspråk i dette vesle landet inst i Middelhavet som i tusenar av år har vorte nedrent av ulike folk, med tilhøyrande krigar. Verken arabarar eller israelarar kan påstå at landet opphavleg var deira. Kanaanittane , derimot, rådde der frå 3000 f.Kr. Namnet Gaza er frå kanaanittisk tid; tydinga er usikker.