Du kan bla til neste sideBla med piltastene

EU forsterker sitt kvotesystem gjennom blant annet å inkludere skipsfart og landtransport. Det koster 5,5 milliarder kroner.

EU utvider kvotesystem – Norge vil være med

Flyter med EU: Regjeringen håper at norsk skipsfart kan ta del i EUs nye kvotesystem allerede fra nyåret. Her ligger skip til kai i Bergen sentrum. FOTO: Marit Hommedal, NTB

EUs nye kvotesystem ETS II skal etter planen føre til at utslippene fra de sektorene som omfattes – industri, luftfart, olje og gass, samt de nye sektorene transport og bygg – skal falle med 62 prosent innen 2030, sammenliknet med 2005.