Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det brygger opp til en ny storaksjon mot vindmøllene på Fosen, men regjeringen har ikke lært noe som helst siden sist.

Skal reindrifta og urfolk bare være til pynt?

Illustrasjon: Knut Løvås. Knutlvas@gmail.com

Onsdag om en uke skjer det igjen. Natur og Ungdom og NSR Nuorat har annonsert at de ikke gir seg. Den 11. oktober er det to år siden Høyesterett avsa sin dom, som sa at vedtakene om å gi konsesjon til å bygge vindkraftverkene Storheia og Roan på Fosen var ugyldige, siden de krenket reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. To år har gått, og vindturbinene står der enda. Suselyden fra turbinbladene sprer seg fremdeles utover fjellandskapet, veiene som fører til hver enkelt turbin skjærer fremdeles som store sår gjennom naturen. Det er fremdeles ingen løsning i saken, tvert imot har dialogen mellom Sametinget og regjeringa blitt avslutta siden de ikke er enige om hva skal inngå i utredningene som skal gjøres på Fosen for å finne ut hvordan saken kan løses.