Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Trondheim skal endre styreform til parlamentarisme. Tidlegare bergensbyråd Anna Elisa Tryti åtvarar trønderane mot å kopiere Bergen.

Ber trønderane snu

Åtvaring frå Bergen: Tidlegare bergensbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) råder Trondheim til å snu i avgjerda om å endre styreform. Her er ho på Bryggen i Bergen i 2016. Foto: Paul S. Amundsen

Trondheim gjer som Bergen og Oslo og går over til å ha ei «byregjering», eit byråd, i staden for eit formannskap der begge sidene av politikken er representert. Etter 20 år med arbeidarpartistyre, meiner mange at lokalpolitikken har vorte for keisam.