Du kan bla til neste sideBla med piltastene

De små barna har svekket rettssikkerhet, sier rettsmedisiner Torleiv Rognum om kontroversen om filleristing.

Bekymret for de små barna

Forsker: Torleiv Rognum mener at leger som lanserer alternative forklaringer til filleristing, må underbygge hypotesene sine. Her på den nedlagte obduksjonssalen på Aker sykehus i Oslo.

– Slik som tilstanden er nå, er rettssikkerheten for de små barna og deres foreldre blitt svekket. Rettsvesenet virker paralysert, sier Torleiv Rognum, professor emeritus i rettsmedisin. Han sikter med dette til saker om påførte hodeskader hos barn.