Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bruk dieselbilen til han ikkje fungerer. Still heller krav om betre samfunnsplanlegging.

Kva var spørsmålet?

Nokre opplevingar frå valkampen set meir spor enn andre. Ei upraktisk reiserute frå Suldal ein fredagskveld til Tvedestrand føremiddagen etter gav eit uventa rom for nye tankar. På køyreturen over fjellet skulle eg førebu eit innlegg om klima og gode lokalsamfunn: Bør ikkje alle bu i by og slutta å køyra bil, liksom?