Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Valresultatet er tydeleg: Nei til vindkraft vann fram i Høyanger og Sunnfjord – men Hydro held fram jakta på kraft.

Gjev ikkje opp vind

Nei: Det er ikkje vanskeleg å få auge på motstandarane av vindkraft i Høyangerfjella. Dei har fleirtal i kommunestyret, men Hydro jobbar vidare med planane sine. Foto: Martin Årseth

I Høyanger er no 13 av 21 representantar mot vindkraftprosjektet på Snøheia i fjella mellom Høyanger og Sunnfjord. På nordsida er fleirtal mot prosjektet endå større, viser ein gjennomgang Firda har gjort. Kommunane har i praksis vetorett mot vindkraft etter lovendringar som tredde i kraft i sommar.