Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Intet land i verden har blitt industrialisert uten en periode med proteksjonisme.

Usynlige hender

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

I sommer markerer vi 300-årsjubileet for Adam Smiths fødsel. Det er det grunn til å gjøre, men økonomifaget har skaffet seg selv et problem ved stort sett å anse Adam Smith som ‘den første økonom’. Da Smiths bok «Nasjonenes Velstand» kom i 1776 var den industrielle revolusjon godt i gang. Tidligere økonomer hadde hatt ideer som skapte den.