Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det finnes knapt uberørt natur igjen i Norge, sier forsker og gründer Jonathan Colman. Nå skal reparering av natur inn i yrkesopplæringen i Norge.

Vil berge skadet natur

Ødelagt: Mye norsk natur er ødelagt av menneskelig aktivitet, men noe kan repareres. Her fra Alta i Finnmark der motorferdsel har satt sine tydelige spor i en liten myr i et populært turterreng.

Det er framfor alt land­bruket som har ført til at store naturarealer i Norge i praksis er ødelagt. Gjennom årtier er store myrområder grøftet, ­drenert, tørrlagt og oppdyrket, og naturlige økosystemer er satt ut av spill.