Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Moderne mediespråk elskar samansette ord.

Tidstypisk

Norsk språkutvikling er litt vanskeleg å øygna; rettskrivingsreformene (sjølv om dei i røynda er færre enn mange trur) og kampane mellom det konservative og det folkelege i nynorsk og bokmål blindar oss. Linjene forsvinn bak stridigheitene.