Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Medan 1200 elevar får morsmåls­opplæring i skulen i Bergen, får nesten ingen i Oslo det. Lærar Maria Skarsbø Moen vil at fleire skal få undervisning på sitt eige språk.

Språkopplæringa spriker

FORKJEMPAR: Lærar Maria Skarsbø Moen ser klare forskjellar mellom elevane som har fått morsmålsopplæring og ikkje – og vil ha det tilbake i osloskulen. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Elevar med eit anna morsmål enn norsk har rett på morsmålsopplæring om det er nødvendig. Men om dei får det, er i stor grad avhengig av kor dei bur, viser tal frå grunnskolens informasjonssystem.