Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hva om?

Kristin Clemet kommenterte 13. mai i Klassekampen ett punkt i mitt innlegg 10. mai om lærerkrisa, nemlig overføringen av lønnsforhandlingene for lærerne fra staten til kommunene. Hun spør hva konsekvensene ville vært dersom dette ikke hadde skjedd. Men hun besvarer ikke spørsmålet. Det skal heller ikke jeg forsøke meg på. Men jeg skal tilføye en ettertanke: Fra 2007 har vi hatt to statsråder i Kunnskapsdepartementet. Dermed har vi fått en ytterligere oppsplitting av ansvaret, fra en statsråd med bredt ansvar, til to statsråder og KS. Det kan være av betydning – jo flere kokker, jo mere søl.