Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Et ideelt tidspunkt

Sannhets- og forsoningskomitéen er enige. Overgrep mot samer er ikke bare et fortids fenomen. Urett er begått og begås. Forsoningsvilje må oversettes i handling, ved for eksempel å etterkomme Fosendommen. At de, som har satt seg i førersetet, ikke etterlever dommen fra høyeste rettsinstans, burde skapt furore. Nå sitter de unge atter utenfor statsministerens kontor. Det er ikke bare dem som blir sveket, men hele folket.