Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Me treng fleire bønder. Ikkje færre.

Instituttet er dødt – leve instituttet

I mellomtida, i den verkelege verda, er bøndene på Jæren i gang med førsteslåtten. Lenger nord og inn i landet, er våronna knapt i gang etter ein seig vinter. Men på Stortinget og i avisspaltene kranglar me om forhandlingsinstituttet.