Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bittersøtt om tap og utenforskap.

Hjem til språket

KOMPLEKS: Han Kangs roman er både nær og lærd. Foto: Tom Henning BRatlie

Hvor hører du vel hjemme?» synger vi i barneleken «Jeg gikk meg over sjø og land», uten å ta inn alt det som ligger i «å høre hjemme» – bortsett fra å kunne utføre like hånd- og fotbevegelser.