Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Når regjeringen skal modernisere abortloven, er ikke kvinnebevegelsen inkludert. Derfor har vi laget vårt eget skyggeutvalg.

Tillit til kvinner!

NED MED NEMNDENE: Abortnemndene beskytter ikke fostre. Og de representerer en sterk mistillit til kvinner, skriver forfatterne. Her fra kvinnedagen i Oslo i fjor. Foto: Adrian Nielsen

Kvinnebevegelsens kompetanse og engasjement har spilt en viktig rolle i samfunnsutviklingen i Norge. Vi har stått i bresjen for allmenn stemmerett og politisk representasjon, vi har stått på for kvinners rettigheter i arbeidslivet og utvikling av velferdsstaten og vi har tatt opp vanskelige temaer som menns vold mot kvinner og seksuelle overgrep.