Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kunstner­organisasjoner advarer mot en umyndiggjøring av Kulturrådet etter navneendring. Nå ber de kulturministeren om å rydde opp.

Frykter for den frie kunsten

Bekymret: Kunstnernettverket frykter et mindre synlig Kulturråd i verste fall kan true prinsippet om armlengdes avstand: Her (fra venstre) Ole Henrik Antonsen i Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Knut Alfsen, leder i Skuespillerforbundet, Elisabeth Sjaastad, leder i Filmforbundet, Heidi Marie Kriznik, leder i Forfatterforeningen, Jørgen Karlstrøm, leder i norsk komponistforening og Arne Vestbø, leder i NFFO. Foto: Christopher Olssøn

1. januar endret Norsk kulturråd navn til Kulturdirektoratet. Navneendringen skulle bidra til å tydeliggjøre skillet mellom fagetaten Norsk kulturråd og rådskollegiet Kulturrådet. Mens fagetaten utfører oppgaver på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet, forvalter Kulturrådet Norsk kulturfond med armlengdes avstand til myndighetene.