Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Helsedirektoratet meiner det er ei rekke attestar som ikkje fastlegane bør skriva ut, blant anna fråværsattestar til vidaregåandeelevar.

Vil redusera arbeidsmengda til fastlegane

Sidan fastlegeordninga tredde i kraft i 2001, har fastlegane fått stadig fleire oppgåver.