Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fastlegane er nedlest i arbeid og må framleis ty til faksen i ein del av kommunikasjonen med apoteka, seier Nils Kristian Klev i Alllmennlegeforeininga.

Legar sender framleis faks

VARSKU: Allmennlegeforeininga har lenge varsla om for stor arbeidsmengd for fastlegane. Det er behov for tusen nye fastlegar dei neste åra, seier Nils Kristian Klev.

Fastlegeordninga er i ferd med å knela. Ved inngangen til februar stod 219.309 personar utan fastlege, ein rett som blei innført i 2001.