Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Presse-Norge vil at Stortinget kaller inn tek-gigantene til høringer. Kulturministeren mener det er et spennende forslag.

Leder gjerne an mot tek-gigantene

AKSEPTERER: Kulturminister Anette Trettebergstuen tar utfordringen om å lede an i kampen mot tek-gigantene. Foto: Sigve Bremer Mejdal

Forrige uke sendte norske presseorganisasjoner et brev til regjeringen med anbefalinger om hvordan norske myndigheter kan kreve mer åpenhet og innsyn i tek-gigantenes virksomhet i Norge. Bakteppet er innføringen av EU-loven Digital Services Act (DSA). Den skal bidra til at plattformer som Facebook og Tiktok er mer åpne om blant annet bruken av brukerdata, algoritmer og moderingspraksis i unionens medlemsland. Det vurderes nå om DSA skal innlemmes i Norge gjennom EØS-avtalen.