Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Dårlig styring og manglende kontroll. Siden 2019 har Navs innleide ekspert advart ledelsen om IT-prosjektet som sporet av.

Advarte Nav igjen og igjen

SA IFRA: Jørgen Petersen fra konsulentfirmaet Promis har gjennom flere år og i flere rapporter advart Nav om dårlig styring og manglende kontroll med IT-prosjektet P3.

Over 4200 mennesker venter i en sykepengekø der behandlingstida i snitt er på 52 uker. Grunnen er Navs feilslåtte IT-prosjektet P3.