Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vi krever kompensasjon for reallønnsnedgangen i en dyrtid som rammer arbeidsfolk hardt.

Oppgjør i en krisetid

HISTORIEN GJENTAR SEG: I 1917 oppfordret fagbevegelsen til en landsomfattende aksjon med krav om prisregulering og offentlige prissubsidier - her i sving foran Stortinget. En ny aksjon er under planlegging, skriver forfatteren. FOTO: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Fagbevegelsen og faglige rettigheter er grunnmuren for et velfungerende og solidarisk arbeidsliv. Tillitsvalgtes kjerneoppgave er å sikre medlemmenes andel av verdiskapingen ved kjøpekraft, solidarisk lønnspolitikk, jevn fordeling og sosiale forbedringer – samt å fremme et organisert og produktivt arbeidsliv hvor arbeidsfolks interesser styrkes. For en demokratisk sosialisme der arbeiderklassen, folkeflertallet, kontrollerer produksjon og verdiskaping.