Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nasjonalmuseets ledelse har øyensynlig ikke noe begrep om hva kanon er, skriver kunsthistoriker Steinar Gjessing.

Direktører på viddene

TØMMER BEGREPET: Det er oppsiktsvekkende at Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo (her sammen med samlingsdirektør Stina Högkvist) så lettvint kan tømme kanonbegrepet for innhold, skriver Steinar Gjessing. FOTO: ADRIAN ØHRN JOHANSEN

I et intervju i Klassekampen (20. januar) foregir Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo og samlingsdirektør Stina Högkvist å forholde seg til den kritikk jeg har reist mot museet. I en ellers jovial og kollegial tone, stiliserer de min posisjon som gammel mannlig kunsthistoriker – en som antagelig mener at en basisutstilling «skal stå i hundre år» og at utvalget av kunst skal være «hugget i sten» – mens de selv ubetinget er på parti med samtiden og fremtiden. Emfatisk poengterer de at deres nyskapende samlingsutstilling «er blitt til gjennom aktive valg», og at deres rullerende presentasjoner «er i takt med moderne, tidsriktig museumsdrift» (Aftenposten 20. januar).