Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sel forsyner seg godt av villaksen på vei til og fra Tanaelva. Selen er fredet, men nå krever Tana kommune at jakt må bli tillatt.

Ønsker jakt på sel som spiser opp laks

Vil oppheve fredning: Fisket i Tanaelva har vært stanset de to siste årene på grunn av svak bestand av villaks. Kommunen mener fredning av sel er en viktig årsak. Foto: Ole Magnus Rapp

Da det var tillatt med jakt, holdt selbestanden seg på 12–15 dyr. Men etter at munningen av Tanaelva ble naturreservat i 1991, har bestanden økt. Nå teller lokalbefolkningen flere hundre sel av arten havert og steinkobbe.