Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Billig i dyrtid

Kvelden før kvelden meldte tidligere statsminister Erna Solberg i VG at Jonas Gahr Støre «svikter de svakeste». Eksempelet hun brukte, var at regjeringen fjerner ordningen med fritt behandlingsvalg innen rusomsorg og psykisk helse. Men når regjeringen tar bort private aktørers frie etableringsrett, handler det om en høyst nødvendig styrking av det offentlige tilbudet, om å få bort useriøse aktører og om å gi alle de samme mulighetene. En evaluering fra Universitetet i Oslo har vist at ordningen med fritt behandlingsvalg ikke har fungert. Ventetida har ikke gått ned, og helsetjenesten har ikke blitt mer effektiv. Å styrke det offentlige tilbudet er ikke å ramme de svakeste. Tvert imot.

«Mange har trengt hjelp fra andre enn velferdsstaten denne jula.»

I jula skjer det mye rart, heter det i sangen. At Erna Solberg, av alle, skulle kaste seg på bølgen og refse regjeringen for innsatsen for de svakeste, er et aldri så lite mirakel. Det vitner først og fremst om en enorm selvtillit etter vinterens meningsmålinger. For la oss minne om noe av det Solberg ønsket i sitt alternative statsbudsjett i høst: Høyre ville blåse liv i karensåret for folk som får arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret, som dagens regjering fjernet, innebar at folk som etter tre år ikke var ferdig avklart for arbeid eller trygd, falt ut og måtte vente et år før de igjen kunne motta AAP. Mange av de svakest stilte i Norge skal være glad hun ikke fikk flertall for forslaget. Høyre ville også ta feriepenger fra mottakere av dagpenger og gjeninnføre en maksgrense for uføretrygd og barnetillegg, for å nevne noe. Høyre bør vokte seg på å klage på vegne av de svakeste.

Mange har trengt hjelp fra andre enn velferdsstaten denne jula. Køene ved Fattighuset og andre matstasjoner har vært lange, og regjeringen kunne åpenbart gjort mye mer for de svakeste. Men kanskje vi også skal huske hva alternativet til dagens regjering var: Hadde Høyre styrt landet, ville Matsentralen, som deler ut mat til folk i nød, mistet over 600.000 kroner neste år. Når Erna Solberg kaster seg på kritikken mot en regjering som har gjort for lite, er det billig retorikk i dyrtida. De som har minst, har savnet mange ting denne jula. Høyres alternative budsjett er ikke en av tingene.