Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kalender

Foto: Ingeborg Hauglid, NTB

Da 17 stater opprettet Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) 2. desember i 1946, var formålet å bevare hvalene i Antarktis, blant annet gjennom kvotefangst. Likevel ble finnhvalen, blåhvalen og knølhvalen nærmest utryddet i årene som fulgte. I 1982 vedtok IWC forbud mot kommersiell hvalfangst, men i 1993 gjenopptok Norge fangst av vågehval. I dag tillater bare Norge, Island og Japan kommersiell hvalfangst.