Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Dyrtida rammer hardt – Redd Barna advarer om en fattigdomskrise:

Frykter flere fattige barn

MANGE TRENGER HJELP: Redd Barna er skuffet over at ikke regjeringen nå øker barnetrygda for å løfte lavinntektsfamilier over fattigdomsgrensa. Her fra Fattighusets matutdeling i Oslo i sommer. FOTO: CHARLOTTE FØRDE SKOMSØY Charlotte Førde Skomsøy

VARSKO: Redd Barna er bekymret for at stadig flere skal vokse opp i fattigdom. De ber regjeringen øke den universelle barnetrygda.

Allerede før høstens økte priser og renter levde, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), 115.000 norske barn i vedvarende lavinntektsfamilier. Nå advarer Redd Barna om at Norge står overfor en familiefattigdomskrise.