Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringen vil fase ut kommersielle aktører i barnevernet, men Bufdir nekter.

Markedsmakten

PÅ LAG MED KONSERNENE: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), her ved fungerende direktør Jan Kato Fremstad, gir «aktiv veiledning» til kommersielle barnevernsaktører slik at de skal kunne fortsette å få statlig støtte, skriver forfatteren. FOTO: NIMA TAHERI Nima Taheri

Barn på anbud har ingen barnevernsfaglig, kun en markedsmessig, begrunnelse. Barn behandles som kasteballer i et system som ikke er bygd rundt dem, men rundt markedet. Markedsorganiseringen gir dårligere samhandling, tjenestene stykkes opp, og barna kategoriseres og prises. Fagmiljøene er enige om at stabilitet og minst mulig flyttinger er best for barna. De trenger langsiktighet, tverrfaglighet og samarbeid. Likevel ble 261 barn i institusjonsbarnevernet i 2020 og 2021 flyttet til sammen 2000 ganger (Aftenposten 07. juni).